Digital Millennium Copyright Act Policy

Vi respekterar andras immateriella rättigheter precis som vi förväntar oss att andra respekterar våra rättigheter. I enlighet med Digital Millennium Copyright Act, artikel 17, USA: s kod, avsnitt 512 (c), kan en upphovsrättsinnehavare eller deras agent lämna in ett meddelande om borttagning till oss via vår DMCA-agent som listas nedan. Som leverantör av internettjänster har vi rätt att kräva immunitet mot nämnda intrångsanspråk enligt DMCA: s "säkerhetshamn". För att lämna in en ansökan om överträdelse av god tro till oss måste du skicka ett meddelande till oss som anger följande information:

Meddelande om överträdelse - Krav

 • En fysisk eller elektronisk signatur av upphovsrättsägaren (eller någon som är auktoriserad att agera på ägarens vägnar);
 • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som påstås ha kränkts;
 • Identifiering av det kränkande materialet som ska tas bort och information som är rimligt tillräcklig för att tillåta tjänsteleverantören att hitta materialet. [Vänligen skicka in webbadressen till den aktuella sidan för att hjälpa oss att identifiera det påstådda kränkande materialet];
 • Information som är rimligt tillräcklig för att tillåta tjänsteleverantören att kontakta den klagande parten inklusive ditt namn, fysisk adress, e-postadress, telefonnummer och faxnummer;
 • Ett uttalande om att den klagande parten har god tro på att användningen av materialet är obehörigt av upphovsrätten; och
 • Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt och under straff för skadedom att den klagande parten är behörig att agera på upphovsrättsägarens vägnar.

Artikel 17 USC §512 (f) ger straffrättsliga påföljder, inklusive kostnader och advokatkostnader, mot alla personer som medvetet och väsentligen förmedlar viss information i en anmälan om överträdelse enligt 17 USC §512(c)(3).

Observera att vi kan dela identiteten och informationen i alla krav på upphovsrättsintrång som vi får med den påstådda överträdaren. När du lämnar in ett anspråk förstår du att du accepterar och samtycker till att din identitet och anspråk kan meddelas till den påstådda överträdaren.

Skicka alla meddelanden om borttagning till vår DMCA-agent som listas nedan. Skicka med e-post för snabb uppmärksamhet.

DMCA-agent

Philip A. Nicolosi
Phil Nicolosi Law, P.C.
6735 Vistagreen Way, Suite 210
Rockford, IL 61107
Phone: 815-314-0022
Email: dmca@philnicolosilaw.com

Skicka meddelandet om DMCA

Counter Notification - Restaurering av material

Om du har mottagit ett meddelande om att material tas bort på grund av ett krav på upphovsrättsintrång, kan du ge oss ett motmeddelande i ett försök att få materialet i fråga återställt på webbplatsen. Nämnda meddelandet måste lämnas skriftligen till vår DMCA-agent och måste innehålla väsentligen följande element enligt 17 USC Sektion 512(g)(3):

 • Din fysiska eller elektroniska signatur.
 • En beskrivning av materialet som har tagits ner och materialets ursprungliga plats innan det togs ner.
 • Ett uttalande under skadestånd om att du har en god tro på att materialet togs bort eller inaktiverades till följd av misstag eller felaktig identifiering av materialet som ska tas bort eller inaktiveras.
 • Ditt namn, adress och telefonnummer och ett uttalande om att du samtycker till den federala distriktsdomstolens jurisdiktion för det rättsliga distriktet där adressen är belägen (eller om du är utanför USA, att du samtycker till jurisdiktion för varje rättsligt distrikt där tjänsteleverantören kan hittas), och att du kommer att acceptera processen från den person eller företag som lämnade den ursprungliga överträdelseanmälan.
 • Skicka ett e-postmeddelande till vår DMCA-agent:

Philip A. Nicolosi
Phil Nicolosi Law, P.C.
6735 Vistagreen Way, Suite 210
Rockford, IL 61107
Phone: 815-314-0022
Email: dmca@philnicolosilaw.com

Upprepad Intrångsspolicy

Vi tar upphovsrättsintrång mycket allvarligt. I enlighet med kraven på upprepade intrångspolicyer i Digital Millennium Copyright Act, upprätthåller vi en lista med DMCA-meddelanden från upphovsrättsinnehavare och gör en god-troinsats för att identifiera eventuella upprepade kränkare. De som bryter mot vår interna intrångspolicy kommer att få sina konton avslutade.

Vår Företagsinformation

MNO GO APPS LTD.
Tseriou 136, Strovolos, 2nd Floor
Nicosia, 2045 Cyprus
quizz.club
quizzclub.com
www.quizzclub.com