Sälj Inte Min Personliga Information

Ikraftträdande: 12/26/2019, gäller Kaliforniens invånare.

Din rätt att välja bort försäljning av din personliga information

Enligt California Consumer Privacy Act från 2018 (CCPA), som börjar den 1 januari 2020, har Kaliforniens invånare rätten att välja bort försäljningen av personlig information om dem eller deras hushåll, till exempel (men inte begränsat till) deras namn , post- eller e-postadress och annan personlig identifierande information. Du behöver inte vara fysiskt närvarande i Kalifornien för att utöva denna rätt under förutsättning att du är bosatt i Kalifornien.

Denna rättigheten omfattas av vissa undantag. Till exempel gäller lagen inte för information som har samlats och / eller de-identifierats så att den inte rimligen kan användas för att hitta dig. Det gäller inte heller information som vi delar med tredjepartsleverantörer för att de ska kunna utföra vissa affärsfunktioner för oss.

Även om vi tror att QuizzClub inte tekniskt uppfyller någon av de tillämpliga tröskelvärden som anges i denna lag i Kalifornien, är vi skyldiga att förse besökarna med så många sekretessval som vi rimligen kan.

Insyn i informationen vi använder

I vår integritetspolicy kan du hitta korrekt definierade termer, samt lära dig om vilka typer av data som används och hur vi behandlar din information.

Val av cookies

Vi använder cookies för att säkerställa att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. I cookie-policyn har vi noggrant beskrivit syftena med våra egna och tredjepartscookies, samt listade dessa tredjepartsleverantörer. Kom ihåg att du kan ändra din inställningar när som helst.

Hur du utövar dina avskrivningsrättigheter eller andra integritetsrättigheter för Kalifornien

Vi har gjort det lättare för dig att kontrollera dina inställningar om du har ett QuizzClub-konto. Kort sagt, du kan:


Om du vill välja bort försäljningen av din personliga information kan du använda någon av följande kontaktpunkter: